Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2012

a few months ago i was in italy particularly in rome...
it was the best trip i have ever had...
me dream is to return to this wonderfull country...
everything was wonderfull...the people were very polity and rome is the most beautiful city that i have visit/
italian people we really love you <3
and we waiting to pay a visit in our country greece... ;)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου