Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

one picture that i hope will never forget...
a girl standing in the road...how beautiful she was...
tall slim with rasta in her hair...
so amazing and strange beautifull
she had her own style and she didn't care about what all the others
would say....how free she was...
i hope i'll never forget her
and i swear that i will do whatever i can to be like her...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου